Subsidieregeling moet werkloosheid helpen voorkomen

In het kader van het Sociaal Akkoord heeft het kabinet een Regeling Cofinanciering Sectorplannen in het leven geroepen om meer werkzekerheid te bieden en werkloosheid te voorkomen. Sociale partners kunnen voor sectorplannen cofinanciering aanvragen. Het Arbeidsmarktplatform PO roept besturen in het primair onderwijs op om deelplannen in te leveren, waarna het arbeidsmarktfonds deze bundelt en als sectorplan bij het ministerie van SZW indient. Schoolbesturen kunnen tot en met 14 maart een klein of groter deelplan voor het sectorplan ‘Regio aan zet’ bij het Arbeidsmarktplatform PO indienen.

Meer informatie

Kijk hier voor het uitgebreide bericht van het Arbeidsmarktplatform. Op de website sectorplansite Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs is meer uitleg te vinden. Onder het tabblad ‘aanvraag’ staat een duidelijk stappenplan. Ook organiseert het platform informatiebijeenkomsten.

Laatst gewijzigd: 
woensdag 5 februari 2014

Trefwoorden

Nieuwscategorieën