Subsidieregeling Onderwijstijdverlenging

Basisscholen die in aanmerking komen voor gewichtengeld kunnen subsidie ontvangen om gedurende vier jaar een zomerschool, weekendschool of verlengde schooldag aan te bieden. Een deel van de middelen is gereserveerd voor die scholen die er meer dan een miljoen euro op achteruit zijn gegaan, door de wijziging van de gewichtenregeling in 2006 en na de invoering van de impulsgebieden. Scholen die niet zijn achteruitgegaan kunnen echter ook een aanvraag indienen.

Op basis van de regeling onderwijstijdverlenging basisonderwijs kan een samenwerkingsverband van basisscholen, gemeenten en scholen voor voortgezet onderwijs in aanmerking komen voor subsidie om een project op te zetten gericht op een vorm van onderwijstijdverlenging. Onderwijstijdverlenging is een verlenging van de effectieve leertijd, waarin de extra tijd benut wordt voor het actief tegengaan van onderpresteren bij leerlingen. Uit deze projecten moet duidelijk worden wat de effecten zijn van de verlenging van schooltijd op de leerprestaties van leerlingen.

Aanvragen kunnen ingediend worden door middel van het formulier dat te downloaden zal zijn van de CFI website. De eerste indieningtermijn loopt tot 1 juni 2009. De tweede indieningtermijn is tussen 1 juni 2009 en 1 augustus 2010.

Klik hier voor meer informatie (PDF) >>

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën