Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers met een jaar verlengd

In de Staatscourant is bekend gemaakt dat de Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2007-2011 met één jaar wordt verlengd voor het schooljaar 2011-2012. Het kabinet heeft besloten dat dit wel het laatste jaar is van deze regeling.

Vanwege de eindigheid van de regeling en de ervaring met de regeling in het schooljaar 2010-2011 heeft het ministerie van OCW de beschikbare bedragen gewijzigd. Voor “korte cursussen”, als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel a, is maximaal € 2.898.000 beschikbaar en voor beroepsgerichte scholing als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel b, en voor kosten die voortvloeien uit een opleiding als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel cis maximaal € 770.000 beschikbaar.

Tevens zijn de termijnen aangepast teneinde beslissing en betaling al in oktober mogelijk te maken.

De subsidieaanvragen kunnen vanaf 1 juni 2011 en uiterlijk 30 juni 2011 worden ingediend bij de Dienst Uitvoering Onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Administratieve lasten
Deze subsidieregeling betreft een voortzetting van de eerdere regeling subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2007-2010. Voor de aanvragen voor het jaar 2011/2012 is een (invulbaar) PDF formulier op www.duo.nl beschikbaar. Dit betekent een lichte verhoging van de administratieve lasten, omdat geen gebruik kan worden gemaakt van het digitale formulier dat tót deze verlenging beschikbaar was.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 13 december 2011

Nieuwscategorieën