Subsidies ‘Rekenen in het po’

De Programmaraad voor het Onderwijsonderzoek (PROO) nodigt wetenschappers uit om onderzoeksvoorstellen in te dienen voor de nieuwe subsidies 'Rekenen in het primair onderwijs'. Er zijn subsidies beschikbaar voor zowel wetenschappelijk onderzoek als voor onderzoek dat zich richt op het in de klas toepassen van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek (R&D) op het gebied van rekenen. Door ook dit laatste type onderzoek mogelijk te maken probeert PROO de kloof tussen onderwijsonderzoek en -ontwikkeling en onderwijspraktijk te verkleinen en het eigenaarschap bij scholen te versterken.

Scholen en besturen kunnen dan ook samen met een partner uit de onderzoekswereld een aanvraag indienen. Om een potentiële samenwerkingspartner te kunnen vinden wordt er op donderdag 18 november in Utrecht een informatie- en 'matchmakingsbijeenkomst' georganiseerd waarbij onderzoekers en betrokkenen uit de onderwijspraktijk kort hun idee kunnen presenteren.

Meer informatie >>

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën