Symposium over passende huisvesting voor Passend onderwijs

De PO-Raad organiseert in samenwerking met FM-architecten een symposium naar aanleiding van een onderzoek naar de gevolgen voor de huisvesting bij de invoering van passend onderwijs. Het onderzoek is uitgevoerd door Angelika Fuchs, Rhea Harbers en Rosita Steltenpool. Tijdens het symposium zal het onderzoeksrapport onder de titel "Samen" worden aangeboden aan Kete Kervezee van de PO-Raad en Siewert Pilon van de VNG. Deelname is kosteloos.

Het lesgeven aan kinderen met en zonder extra ondersteuningsbehoefte binnen één instelling stelt specifieke eisen aan het schoolgebouw. Het gebouw en de binnenruimte moeten zo worden ingericht dat alle kinderen aan het onderwijs kunnen deelnemen. Daarnaast moet ook de manier van lesgeven zelf worden afgestemd op de toenemende verscheidenheid. Puur klassikaal onderwijs maakt plaats voor het werken in groepjes, met individuen en klasoverschrijdende werkvormen. Het gaat daarbij om een ontwikkeling die al langer gaande is, maar die door de komst van meer kinderen met extra zorgbehoefte versterkt zou kunnen worden.

De vraag die het hier gepresenteerde onderzoek stelt is eenvoudig: Wat zijn de ruimtelijke kenmerken van 'passende huisvesting' tegen de achtergrond van de Wet Passend onderwijs? Anders gezegd: Hoe kan het schoolgebouw de onderwijspraktijk optimaal faciliteren en ondersteunen? De kern van die vraag is niet nieuw maar is actueler dan ooit. Om de onderzoeksvraag te beantwoorden zijn achoolgebouwen geanalyseerd en behoeftes van kinderen geïnventariseerd, gevolgd door een ontwerpend onderzoek. De publicatie toont de resultaten van het onderzoek.

Na aanbieding van het boek zal een korte film worden vertoond van de gevolgen voor de huisvesting wanneer kinderen met een beperking in een reguliere basisschool moeten functioneren. Tevens kunt u in korte "klaslokaalsessies" kennismaken met de praktijkervaringen van een aantal scholen. Ook kunt u praktische tips krijgen over de vraag hoe u op een eenvoudige manier aanpassingen kan realiseren zonder over te moeten gaan tot ingrijpende verbouwingen. Tenslotte is er een klaslokaalsessie over de vraag hoe gemeenten, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden kunnen samenwerken. De middag wordt afgesloten met een "podiumdiscussie".

Het symposium wordt gehouden op de "De inspecteur de Vries School", Esther de Boer de Rijklaan 80, 2597 TJ Den Haag.

Het bezoek aan het symposium is gratis. Belangstellende kunnen ter plekke het boek "SAMEN!"aanschaffen.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 1 maart 2012

Nieuwscategorieën