Taskforce Kinderopvang/Onderwijs: Doorbraak voor kind en ouders

Kinderen van 0 tot 12 jaar kunnen straks terecht in integrale kindcentra waar zij de hele dag een gevarieerd aanbod krijgen van onderwijs, opvang, sport en spel. In het nieuwe systeem staat het kind centraal en hebben de kinderen de mogelijkheid om hun talenten maximaal te ontwikkelen Daarvoor is het nodig alle voorzieningen zoveel mogelijk onder één dak of in elkaars nabijheid te brengen. Deze nieuwe aanpak is bedoeld voor de kinderen van werkende en niet-werkende ouders. Dat zijn de conclusies van het advies ‘Dutch Design’ dat de Taskforce Kinderopvang/Onderwijs gisteren presenteerde.

Het is tijd voor een doorbraak, vinden de deelnemers aan de Taskforce KOO, bestaande uit Mogroep Kinderopvang, PO-Raad, FNV, BOinK, CNV, VO-raad en Kinderopvangfonds. Een doorbraak aan de hand van een Dutch Design: een no-nonsense aanpak gebaseerd op samenwerking van alle partners met veel ruimte voor persoonlijke keuze.

Ina Brouwer, voorzitter Taskforce Kinderopvang/Onderwijs: “Het versnipperde veld van kinderopvang, peuterspeelzalen, onderwijs en verenigingsleven kan ondanks alle inzet van kwaliteit en organisaties onvoldoende een rustige basis bieden aan kinderen. Ook ouders die werk en zorg combineren hebben baat bij meer structuur. Daarom is het goed als onderwijs, opvang en sport en spel zoveel mogelijk op dezelfde locatie worden aangeboden. Ook belangrijk is het dat kinderopvang en onderwijs inhoudelijk naadloos op elkaar aansluiten.''

Agnes Jongerius, voorzitter FNV: “De grote doorbraak van dit plan is natuurlijk dat de belangen van het kind centraal staan. Bijkomend voordeel is wel dat werkende ouders werk en zorg beter kunnen combineren dan nu. En zo krijgen bijvoorbeeld vrouwen meer ruimte om te gaan werken of hun baan uit te breiden. Ook voor werknemers in de kinderopvang wordt het mooier: ze krijgen meer kans om door te stromen naar een hogere functie en een minder versnipperde werkdag.”

Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad: “In Nederland gaan ruim 2 miljoen kinderen tussen 0 en 12 jaar bijna dagelijks naar school, kinderopvang of peuterspeelzaal. Deze instellingen werken vanaf het eerste moment samen met de ouders aan de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen. Daarin is voor de instellingen een belangrijke rol weggelegd bijvoorbeeld in het wegwerken van (taal)achterstanden en maximaliseren van talent.” Daarom concludeert de Taskforce is het van belang dat de medewerkers goed zijn opgeleid. Een deel zou een hogere opleiding moeten volgen dan nu het geval is.

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft de plannen van de Taskforce doorberekend en komt tot de conclusie dat de plannen kostenneutraal zijn. De extra uitgaven en besparingen heffen elkaar dus op. Brouwer: “Crisis, of geen crisis, investeren in kinderen loont altijd. Daarom komt de Taskforce tot een realistisch advies dat niet meer kost, maar wel veel meer oplevert voor onze kinderen en kleinkinderen.”

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën