Techniekpact stimuleert leerlingen in ontdekkend leren

Onderwijs, bedrijfsleven en werknemers hebben afgesproken dat ze meer gaan samenwerken om het tekort aan goed opgeleide technici te beperken. In het Nationaal Techniekpact 2020 zijn concrete ambities geformuleerd, die hieraan bijdragen. Rinda den Besten, voorzitter PO-Raad ondertekende de overeenkomst op 13 mei namens het primair onderwijs. De PO-Raad vindt het belangrijk dat wetenschap & technologie geen apart vak in het primair onderwijs wordt, maar gebruikt wordt om de leerlingen te stimuleren in ontdekkend leren, samen problemen oplossen, kritisch denken, ondernemingszin, creativiteit en ict-geletterdheid.

Techniekopleiding

Het Techniekpact bestaat uit verschillende actielijnen. Daarbij gaat het in eerste instantie om het behoud van mensen met een technische achtergrond in de technische sector. Daarnaast is het doel om studenten met een technisch diploma aan de slag te laten gaan in een technische baan. Op de wat langere termijn is het de bedoeling dat meer leerlingen kiezen voor een techniekopleiding. In deze laatste actielijn is ook een rol weggelegd voor het primair onderwijs.

Verkenningscommissie Wetenschap en Technologie po

Bij het opstellen van het Techniekpact op de punten voor het primair onderwijs heeft de PO-Raad gebruik gemaakt van het advies van Verkenningscommissie wetenschap en technologie primair onderwijs.  Het vertrekpunt van de commissie was een betere beschrijving van wat wetenschap en technologie behelst. De commissie zegt daar onder andere over: Wetenschap en technologie is een manier van kijken naar de wereld, die begint bij verwondering. Het gaat om onderzoekend en ontwerpend leren, waarmee 21e-eeuwse vaardigheden worden ontwikkeld.

 

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
maandag 13 mei 2013

Nieuwscategorieën