Teeven en Van Rijn hebben vertrouwen in transitie Jeugdzorg

Gemeenten hebben de noodzakelijke maatregelen genomen om kinderen ook na 1 januari 2015 de benodigde zorg te geven. Dat blijkt uit de vierde Transitiemonitor Jeugd. Vanaf 1 januari worden gemeenten verantwoordelijk voor Jeugdzorg.

Vrijwel alle gemeenten hebben vroeghulp, toegang en integrale aanpak geregeld. Ook geven veel gemeenten aan op overeenstemminsgericht overleg’ (OOGO) jeugd te hebben gevoerd met de relevante samenwerkingsverbanden. 

Het informeren van cliënten, maken van afspraken met specialisten en artsen rond verwijzingen en het maken van afspraken over de gegevensuitwisseling vragen nog wel de nodige aandacht. In de meeste gemeenten zijn huidige cliënten en PGB-houders nog onvoldoende geïnformeerd over wat de veranderingen in hun concrete situatie gaan inhouden.

In een brief aan de Tweede Kamer concluderen staatssecretarissen Fred Teeven (Justitie) en Martin van Rijn (Volksgezondheid) dat er veel werk is verzet door aanbieders en gemeenten en dat ze 1 januari 2015 met een gerust hart tegemoet zien.

Ze benadrukken daarbij dat 1 januari 2015 het startmoment is. De komende jaren zal nog veel aandacht uitgaan naar de noodzakelijke stappen om de inhoudelijke doelen die met de Jeugdwet zijn beoogd, te realiseren. Voor de PO-Raad is een goede samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp er daar een van. De transitie van verantwoordelijkheden en budgetten naar gemeenten per 1 januari 2015 is daarvoor wel een heel belangrijke stap.

De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd komt in december met haar laatste advies over de transformatie. 

Laatst gewijzigd: 
maandag 20 januari 2020

Nieuwscategorieën