Tekst cao duurzame inzetbaarheid verduidelijkt

Cao-partijen hebben voor 1 oktober de tekst gepubliceerd over duurzame inzetbaarheid. De afgelopen weken is gebleken in het onderwijsveld dat bij de toepassing van deze bepalingen in een aantal specifieke situaties nog onduidelijkheden bestaan. Op basis van binnengekomen signalen is nader overleg gevoerd en presenteren cao-partijen hierbij een nader aangevulde en verbeterde tekst die tevens is voorzien van een toelichting.

Daarnaast wordt momenteel hard gewerkt aan het uitwerken en vertalen van de overige afspraken uit het onderhandelaarsakkoord in teksten voor de cao. Dit is een omvangrijke en op onderdelen ook technisch gecompliceerde opgave. Hierbij wordt aan de overlegtafel constructief en voortvarend gewerkt. cao-partijen hechten aan snelheid maar ook aan zorgvuldigheid. Het overleg is nu in een afrondend stadium, waarbij publicatie van de integrale nieuwe cao-tekst op zo kort mogelijke termijn zal plaatsvinden.

NB. Om er zeker van te zijn dat u de goede versie op uw computerscherm ziet, is het aan te bevelen eerst de cookies in uw pc te legen. 

Laatst gewijzigd: 
woensdag 28 januari 2015

Nieuwscategorieën