Thea Meijer benoemd in Onderwijsraad

De ministerraad heeft op 16 december 2011 ingestemd met de voordracht voor de nieuwe samenstelling van de Onderwijsraad. Een van de nieuwe leden is Thea Meijer, voorzitter College van Bestuur SPO Utrecht en lid van de Raad van Toezicht van de PO-Raad. Met trots feliciteren wij Thea van harte met deze eervolle benoeming.

De Onderwijsraad is het hoogste adviesorgaan van de regering en parlement op het terrein van onderwijs en heeft tien leden, waarvan de helft nu nieuwbenoemd is. De raad staat onder voorzitterschap van prof. dr. Geert ten Dam. De raad wordt benoemd voor een periode van drie jaar en gaat van start in januari 2012.

Laatst gewijzigd: 
maandag 19 december 2011

Nieuwscategorieën