Themabijeenkomsten Passend onderwijs

Van november tot en met januari organiseert de PO-Raad bijeenkomsten over verschillende thema’s binnen Passend onderwijs. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor bestuurders, coördinatoren / directeuren en kwartiermakers van de samenwerkingsverbanden Passend onderwijs. U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier. We zullen starten met een themabijeenkomst Financiën, die er als volgt uitziet:

  • de hoofdlijnen van de bekostiging Passend onderwijs  PO en (V)SO (beknopt);
  • een korte toelichting op het instrument ‘Meerjarenbegroting Passend onderwijs PO’ (straks te vinden in de Toolbox van de PO-Raad bij instrumenten Passend onderwijs) en
  • een  verkenning van de mogelijke verdeling van middelen in relatie tot de inhoudelijke keuzes van het samenwerkingsverband.

De eerstvolgende maanden volgen er nog drie themabijeenkomsten per district. Deze zoomen in op personeel (opting out, herbestedingsverplichting en het ondersteuningsplan), (her)indicatie en het arrangeren tijdens en voorafgaand aan de transitie en de juridische aspecten betrokken bij de medezeggenschap, de toelaatbaarheid en het overleg met de gemeenten in uw nieuwe samenwerkingsverband.

Wat de themabijeenkomsten personeel betreft, hierover zullen ook de bonden worden geïnformeerd. Desgewenst kunnen zij bij deze bijeenkomsten aanwezig zijn. De planning van de themabijeenkomsten is als volgt:

Financiën

 Dinsdag 6 november 2012

  Midden Zuid

  9.00 – 12.00 uur

 Woensdag 7 november 2012

  Zuid

  14.00 – 17.00 uur  

 Donderdag 8 november 2012  

  Noord West

  14.00 – 17.00 uur

 Dinsdag 13 november 2012

  Noord Oost

  9.00 – 12.00 uur

 Dinsdag 20 november 2012

  Midden West  

  9.00 – 12.00 uur  

 

Indiceren/ arrangeren

 Woensdag 21 november 2012  

  Midden Zuid

  14.00 – 17.00 uur

 Vrijdag 23 november 2012

  Noord West

  9.00 – 12.00 uur

 Dinsdag 4 december 2012

  Midden West  

  15.00 – 18.00 uur

 Dinsdag 11 december 2012,
Extra bijeenkomst op
23 januari

  Noord Oost 

  9.00 – 12.00 uur

 Vrijdag 14 december 2012

  Zuid  

  13.00 – 16.00 uur  

Update 9 november:

Juridische aspecten

 Dinsdag 27 november 2012  

  Zuid

  14.00 – 17.00 uur

 Donderdag 29 november 2012

  Noord Oost

  14.00 – 17.00 uur

 Donderdag 6 december 2012

  Midden Zuid

  14.00 – 17.00 uur

 Woensdag 12 december 2012

  Noord West

  9.00 – 12.00 uur

 Dinsdag 18 december 2012

  Midden West

  13.00 – 16.00 uur  

Personeelsplan

 Woensdag 19 december 2012  

  Midden Zuid

  14.00 – 17.00 uur

 Donderdag 20 december 2012

  Noord West

  9.00 – 12.00 uur

 Dinsdag 15 januari 2013

  Zuid  

  10.00 – 13.00 uur

 Woensdag 16 januari 2013

  Midden West  

  9.00 – 12.00 uur

 Donderdag 17 januari 2013

  Noord Oost  

  15.00 -18.00 uur  

Alle bijeenkomsten hebben inmiddels plaatsgevonden. U kunt zich niet meer aanmelden. Klik hier voor meer informatie over Passend Onderwijs.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 26 maart 2013

Nieuwscategorieën