Tijdelijke contracten en het Wetsvoorstel werk en zekerheid

Veel van onze leden vragen ons of het wel verstandig is om nu een tijdelijke arbeidsovereenkomst aan te gaan. Zij maken zich zorgen of zij straks, bij ingang van de nieuwe Wet werk en zekerheid, ineens deze medewerkers vast in dienst zullen hebben. Dit is niet het geval; de nieuwe regeling gaat pas gelden voor arbeidsovereenkomsten die na ingang van de nieuwe wet worden afgesloten.

In het Wetsvoorstel werk en zekerheid is een nieuwe ketenregeling opgenomen: de regeling die bepaalt wanneer opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten worden omgezet in een vast contract. De regels uit de cao po die nu gelden, blijven tot invoering van de nieuwe wet onverkort van toepassing.  Ervan uitgaande dat bepaalde constructies volgens de huidige cao niet leiden tot een vast contract, leidt dit tot de volgende stelregels:

  • Wanneer u nu een contract afsluit dat doorloopt tot na ingang van de nieuwe wet, leidt dat niet tot een vast contract. Ook niet als het gaat om een contract voor 24 maanden (of meer), of wanneer het gaat om een derde opeenvolgend contract.
  • Wanneer u nu een keten van opeenvolgende contracten verbreekt door 3 maanden en een dag tussen tijdelijke arbeidsovereenkomsten te laten, blijft de keten gebroken, ook na ingang van de nieuwe wet. Contracten worden dan niet met terugwerkende kracht alsnog samengeteld, als zij elkaar binnen zes maanden hebben opgevolgd.
  • Kortom, u kunt nu gerust nog een tijdelijke arbeidsovereenkomst afsluiten. Pas als u na ingang van de Wet werk en zekerheid een nieuw contract afsluit, moet rekening worden gehouden met een nieuwe ketenregeling. Vooralsnog staat in de planning dat de nieuwe ketenregeling in werking treedt op 1 juli 2014.

 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 6 februari 2014

Trefwoorden

Nieuwscategorieën