Tilburgse besturen vrezen voor onderwijskwaliteit

T-Primair, de vereniging van zeven besturen voor primair onderwijs in Tilburg en omgeving, heeft in een brief aan minister Van Bijsterveldt grote zorgen uitgesproken over de tekortkoming in de (financiële) randvoorwaarden om goed onderwijs te kunnen blijven geven.

In de brief geven de besturen inzicht in de achtergrond en omvang van de problematiek. Door het formuleren van de knelpunten, maar ook het aandragen van oplossingsrichtingen vragen de besturen de minister aandacht voor de gevolgen van de bezuinigingen.

Lees de brief >>
Dossier Passend onderwijs/bezuinigingen >>

 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 13 december 2011

Nieuwscategorieën