Tips voor opstellen continuïteitsparagraaf jaarverslag

Zoals eerder aangegeven, moet in het jaarverslag 2013 een toekomstperspectief worden opgenomen: de zogeheten continuïteitsparagraaf. In bijgevoegd document leest u een nadere uitleg en enkele tips voor het opstellen van de betreffende paragraaf. Eerder al had de PO-Raad brochures uitgegeven die schoolbesturen kunnen ondersteunen bij het verantwoorden van de financiën, zoals bijvoorbeeld de brochure Kapitaal en vermogen aan het werk

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
maandag 31 maart 2014

Nieuwscategorieën