Toelichting wet ‘Goed Onderwijs, Goed Bestuur’

Eerder meldden wij u dat de wet ‘Goed Onderwijs, Goed Bestuur’ per 1 augustus 2010 van kracht is. In bijgaand artikel gaan we nader in op de gevolgen van de wetswijzigingen voor het primair onderwijs.

De wetswijzigingen richten zich zowel op de onderwijsopbrengsten (de ‘leerresultaten’) als op bestuurlijke aspecten. Die beide elementen houden weliswaar onderling verband, maar worden hier afzonderlijk besproken. Dat is mede praktisch omdat de nieuwe bepalingen over leerresultaten wel gelden voor het (speciaal) basisonderwijs, maar niet voor de scholen voor speciaal onderwijs; de aanpassingen in de Wet op de Expertisecentra (WEC) zijn beperkter.

Klik hier (pdf, printvriendelijk) voor de toelichting op de wet 'Goed Onderwijs, Goed bestuur'.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 3 januari 2013

Nieuwscategorieën