Toolbox: Compensatieregeling wijziging gewichtenregeling 2010

Het schooljaar 2010-2011 zal het laatste schooljaar zijn dat de  compensatieregeling in verband met de wijziging van de gewichtenregeling geldt. Het instrument voor het hanteren van de regeling is nu klaar.

De compensatie bedraagt in principe 25% van de achteruitgang gemeten ten opzichte van de telling van 1 oktober 2005 voor het schooljaar 2006-2007.

Het instrument is wat de berekening betreft gelijk gebleven aan de versie van 2009. Alleen de toelichting is op enkele punten aangepast. De definitieve bedragen voor 2009-2010 worden omstreeks juni 2010 bekend gemaakt, terwijl de voorlopige bedragen voor 2010-2011 omstreeks april 2010 gepubliceerd zullen worden.

Met het instrument wordt ook de omvang berekend van de toeslag impulsgebieden die van toepassing is.

Klik hier voor het instrument >>

Informatie: Bé Keizer, 06-22939674, info@poraad.nl

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën