Toolbox: Fusieregeling basisscholen 2010-2011

Met het instrument 'Fusieregeling basisscholen' kunt u de bijzondere bekostiging berekenen bij samenvoeging van basisscholen (artikel 40 Regeling bekostiging 2010-2011). Voor deze berekening  wordt gekeken naar de componenten in de personele (formatieve) bekostiging die niet lineair zijn. Immers alleen voor die componenten geldt dat de samenvoeging tot een wijziging in de bekostiging kan leiden. Dat omvat ook de schoolleiding.

De berekening is gebaseerd op fusies per 1 augustus 2010. Wanneer geen wijzigingen in de formatieregeling of in de fusieregeling zelf plaatsvinden, geldt de regeling eveneens voor de jaren erna.

De gehanteerde bedragen zijn nu gebaseerd op de gegevens van april 2010 voor het schooljaar 2010-2011. Gekozen is voor de mogelijkheid van fusies tussen maximaal drie scholen waaruit één school resteert. Daarbij is de mogelijkheid aanwezig dat één van de bij de fusie betrokken scholen bestaat uit een hoofd- en nevenvestiging, school C.

Ook is de mogelijkheid aanwezig dat de gefuseerde school gaat bestaan uit een school met een hoofd- en een nevenvestiging.

Klik hier voor het instrument >>

Informatie: Reinier Goedhart

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën