Toolbox: GELD instrument 2011 voor de basisschool is klaar

Het instrument voor het maken van de meerjarenbegroting basischool voor de komende jaren is klaar. Mede op basis van reacties van gebruikers is het  instrument aangepast en zijn nu ook de laatste bekostigingsgegevens er in verwerkt. Het instrument voor SBO en voor (voortgezet) speciaal onderwijs volgen binnenkort.

De Londo-bekostiging wordt op goede gronden geraamd op een verhoging met 1,0% en zodra dat percentage en de bijbehorende bedragen definitief zijn zullen we u dat laten weten.

We leggen ook de laatste hand aan het Sommatiemodel GELD 2010, dus dat kunt u ook spoedig tegemoet zien.

Naar het instrument >>

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën