Toolbox: Groeiregeling basisscholen per 1 augustus 2010

In de toolbox is een het instrument opgenomen voor de berekening van de groeiregeling basisscholen voor het schooljaar 2010-2011. Het betreft de berekening conform de nieuwe groeiregeling voor het regulier basisonderwijs per 1 augustus 2010. De groeiregeling voor het (V)SO kent een andere systematiek en blijft ongewijzigd.

De essentie van de nieuwe groeiregeling is dat de meting nu op bestuursniveau in plaats van op schoolniveau plaatsvindt. De telling blijft per de eerste van de maand (de eerste schooldagtelling blijft daarbij van kracht), en de regeling heeft voor de eerste keer effect wanneer het aantal leerlingen op bestuursniveau meer dan 13 leerlingen hoger is dan de telling op 1 oktober van het voorafgaande schooljaar, per school opgehoogd met 3% en per school afgerond naar beneden op een geheel getal. Voor een latere telling voor de reguliere groei is de drempel 13 leerlingen. Op analoge wijze wordt de bijzondere groeiregeling toegepast voor de periode 1 mei t/m 1 juni met als drempel 26 leerlingen t.o.v. 1 april of voor 1 juni t.o.v. 1 mei.

Het instrument werkt met de voorlopige GPL (gemiddelde personeelslast) van 2010-2011 conform de regeling bekostiging personeel PO van april 2010.

Naar de toolbox >>

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën