Toolbox: Instrument voorziening BAPO en Jubilea 2009

Het instrument voor de berekening van de omvang van de voorziening BAPO, respectievelijk jubilea is gereed. In dit instrument wordt gewerkt op basis van de ministeriële regeling ter zake.

Het ministerie heeft middels een brief (26 februari 2009) aangegeven hoe besturen om dienen te gaan met de voorziening voor BAPO. Het nieuwe instrument volgt de werkwijze zoals in de bijlage van de brief is aangegeven.

Klik hier voor het instrument >>

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën