Toolbox: nieuwe instrumenten

In de toolbox vindt u handige rekeninstrumenten voor de financiële bedrijfsvoering. Met onderstaande instrumenten is de Toolbox weer verder geactualiseerd.

Gemeentefonds uitkering onderwijshuisvesting 2010/2011
Met deze handreiking is het mogelijk in de gesprekken met het gemeentebestuur te toetsen in hoeverre gemeenten het in het gemeentefonds opgenomen onderwijsbudget ook daadwerkelijk gebruiken voor de onderwijshuisvesting.
Naar instrument >>

Londo (V)SO 2011
De gegevens van de Londo-bekostiging voor het (voortgezet) speciaal onderwijs zijn sinds kort gedetailleerd bekend. De berekeningen van alle programma’s van eisen zijn nu weer te geven en dat is in dit instrument verwerkt.
Naar instrument >>

GELD instrumenten 2011
De instrumenten voor de basisschool en SBO waren al klaar en nu is ook het GELD instrument voor de school voor (voortgezet) speciaal onderwijs gereed. Mede op basis van reacties van gebruikers in september zijn de instrumenten aangepast en nu ook de laatste bekostigingsgegevens er in verwerkt. Inmiddels is ook de laatste hand gelegd aan het Sommatiemodel GELD 2011. Die is nu eveneens beschikbaar.
Naar Toolbox >>

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën