Toolbox: Personele kosten PO 2010

Nu de wijzigingen van de premies per 1 augustus 2010 voor het ABP en VF/PF bekend zijn is het instrument Personele kosten PO 2010 geactualiseerd. Over de nullijn voor de overige premiewijzigingen is eerder al op deze website gepubliceerd.

Met dit instrument kunnen de werkgeverslasten van een werknemer worden geraamd, de kosten van betaald ouderschapsverlof, van functiedifferentiatie en van extra periodieken. Bij functiedifferentiatie kan ook het effect van de functiemix voor een individuele leerkracht worden geraamd.

Het instrument is voorzien van een toelichting die nader ingaat op de afzonderlijke berekeningen. Het geeft ook nadere achtergrondinformatie bij de diverse aspecten van personeelsbeleid die hierbij aan de orde zijn.

U kunt hier klikken om naar het instrument in de Toolbox 2010 gaan.

Voor nadere info: Reinier Goedhart, 06-25341033, info@poraad.nl

 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën