Toolbox: Personele kosten PO 2011

Met ingang van 1 januari 2011 zijn diverse premies aangepast. Dat vereist een aanpassing van het instrument Personele kosten PO. Inmiddels is het bijgestelde instrumement te downloaden uit de Toolbox.

De wijzigingen betreffen het volgende:

  • de premie van het Vervangingsfonds voor vrijwillige verzekering is nu 7,66% en daarmee 0,1% hoger dan die van de verplichte verzekering.
  • de leraarschalen zijn ingekort van 16 naar 15 regels.
  • de premies ABP zijn iets aangepast.
  • de WAO/WIA basispremie is van 5,7% naar 5,1% gegaan.
  • de WGA-rekenpremie is iets verhoogd.
  • de ZVW premie is verhoogd van 7,05% naar 7,75%.
  • het minimumloon is iets verhoogd evenals enkele franchises.

Naar het instrument >>

Voor nadere info: Reinier Goedhart, 06-25341033, info@poraad.nl

 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 13 december 2011

Nieuwscategorieën