Toolkit Ouderbetrokkenheid en gezond gewicht

In de toolkit ‘Ouderbetrokkenheid en gezond gewicht' vindt u handige tips & trucs voor het betrekken en stimuleren van ouders bij voedings- en beweegactiviteiten op de basisschool. Het Convenant Gezond Gewicht, waarin ook de PO-raad participeert, heeft deze toolkit opgesteld voor (lokaal werkende) professionals die direct of indirect te maken hebben met het betrekken en stimuleren van ouders bij een gezonde leefstijl van hun kinderen.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 13 december 2011

Nieuwscategorieën