Trendrapport geeft inzicht in impact technologie op onderwijs

Kennisnet heeft een trendrapport uitgebracht waarin de belangrijkste technologietrends zijn gebundeld die de komende vijf jaar impact gaan hebben op het onderwijs. Ze heeft onderzocht hoe deze een antwoord kunnen vormen op actuele onderwijsvraagstukken. In het Trendrapport 2014/2015, technologiekompas voor het onderwijs worden negen relevante technologieën geïdentificeerd die voor het Nederlandse onderwijs het meest relevant zijn. Deze kunnen daarmee inspiratie bieden voor het ICT-beleid van scholen.

De PO-Raad ziet innovatie als een belangrijk en breed thema voor het primair onderwijs, waarbij de komende tijd in elk geval veel aandacht nodig is voor ICT. Het is daarom ook een van de vier pijlers onder de strategische beleidsagenda.

Randvoorwaarden

Voor de sector zijn optimale randvoorwaarden van belang, zoals de beschikbaarheid van internetverbindingen van  voldoende bandbreedte en het creëren van een open speelveld van softwareleveranciers door middel van open standaarden en uitwisselbaarheid. De PO-Raad werkt op sectorniveau aan randvoorwaarden om het gebruik en bevordert zo de toegankelijkheid van ICT-toepassingen.

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 28 februari 2014

Trefwoorden

Nieuwscategorieën