Trouw besteedt opnieuw aandacht aan leegstandsproblematiek

In navolging op eerdere berichtgeving over lege klaslokalen besteedt dagblad Trouw vandaag opnieuw aandacht aan de problematiek rondom deze leegstand. In het artikel legt Erik Otte, schoolbeheerder van 29 scholen in Zeeland, uit dat er nu twee tot drie miljoen verloren gaat aan een leegstand van 5,5 tot 20 procent. ‘Dat geld moet niet in stenen, maar in die gastjes die daar lopen worden geïnvesteerd’ aldus Otte.

Op zaterdag 25 april wijdde Trouw al haar voorpagina aan het feit dat door de aanhoudende daling van het aantal leerlingen een overschot aan klaslokalen ontstaat. Dit kost het onderwijs jaarlijks miljoenen euro’s. Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, gaf in dit bericht al aan dat het ‘wegsijpelen’ van geld een ‘groot probleem’ is en dat het huidige systeem van onderwijshuisvesting niet toekomstbestendig is. Zij roept de politiek daarom op om belemmerende regels te schrappen.

Deze opvatting wordt gedeeld door Otte: ‘Je kunt dit probleem niet bij de schoolbesturen laten, je zult als gemeente ook moeten kijken naar de verdeling van de ruimte voor onderwijs, misschien moet je op termijn scholen samenvoegen, ook van verschillende denominaties, dat is niet populair. Maar dit is een kwestie van gedeeld rentmeesterschap’, zegt hij in de krant.

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 1 mei 2015

Nieuwscategorieën