Twee winnaars Jos van Kemenade Award

PO-Raadvoorzitter Kete Kervezee heeft op 6 oktober de Jos van Kemenade Award 2012 uitgereikt aan twee scholen: de Brede School Academie Overvecht (BSA) en ROC Zadkine. Dit is de eerste keer dat er sprake is van een gedeelde eerste plaats. De derde genomineerde school, de Vlissingse Schoolvereniging, won met 71% van de stemmen de publieksprijs. De Jos van Kemenade Award is een prijs van het expertisecentrum LOOK van de Open Universiteit voor innovatieve, duurzame en overdraagbare onderwijsprojecten.

Kete Kervezee vertelde als voorzitter van de jury dat het dit jaar onmogelijk was geweest om één winnaar te kiezen. De jury was onder de indruk van de kwaliteit van de meeste van de 23 inzendingen, waaruit drie sterke genomineerden waren gekozen. De jury heeft daarvan twee winaars aangewezen, maar was blij dat het mooie project van De Vlissingse Schoolvereniging de publieksprijs ontving, zodat alle genomineerden met een prijs naar huis gingen.

De Brede School Academie Overvecht heeft in hun project de aansluiting tussen primair en voortgezet onderwijs aangepakt. Leerlingen krijgen vier jaar lang, in groep 6, 7 en 8 van de basisschool en in de brugklas naast het reguliere lesrooster extra les waardoor ze hun taalachterstand weg kunnen werken en hun talent optimaal kunnen benutten. 

De opleiding Begeleider GGZ met ervaringsdeskundigheid van het ROC Zadkine draagt in hoge mate bij aan goed onderwijs en zinvol werk voor studenten met een psychische of verslavingsachtergrond. Een ondernemend en spannend project.

Leraren en ouders van De Vlissingse Schoolvereniging hebben zelf een Engelstalige musical ontwikkeld met bijbehorende lesstof voor de leerlingen. De jury was vooral onder de indruk van de durf en het enthousiasme van dit prachtige project.

Laatst gewijzigd: 
maandag 8 oktober 2012

Nieuwscategorieën