Tweede en derde regiobijeenkomst strategische beleidsagenda vruchtbaar

Op 23 en 24 september vonden in Heerhugowaard en Utrecht de tweede en derde regionale bijeenkomst plaats over de strategische beleidsagenda van de PO-Raad. De PO-Raad voert deze gesprekken met haar leden om invulling te geven aan de beslissing die tijdens de ALV in juni is genomen: het opstellen van een gezamenlijk agenda voor de komende vier jaar. Maar natuurlijk gaat het tijdens de bijenkomst eerst over het Nationaal Onderwijsakkoord (NOA), dat donderdag 19 oktober werd ondertekend.

Vice-voorzitter Simone Walvisch legt uit hoe de onderhandelingen tussen de sociale partners, verenigd in de Stichting van het Onderwijs, aan de ene kant en de bewindslieden van OCW aan de ander kant verliepen en wat de uiteindelijke uitkomst betekent voor het primair onderwijs. Het NOA is een onderwijs-breed akkoord waarin afspraken zijn gemaakt over het loslaten van de nullijn, het tegengaan van de alsmaar stijgende werkloosheidslasten, het afschaffen van de Bapo, et cetera. Veel van deze sectorbrede afspraken moeten vertaald worden in de CAO PO, waarover later dit jaar de onderhandelingen van start zullen gaan. Hierin zullen o.a. afspraken gemaakt moeten worden over een nieuwe seniorenregeling. 

Pijlers strategische agenda

De aanwezige leden van de PO-Raad in Heerhugowaard zijn tevreden over het door de PO-Raad behaalde resultaat in de NOA-onderhandelingen. Bovenop het vrijspelen van middelen is er namelijk ook voorkomen dat onderwijs getroffen wordt door de bezuinigingen die de, door het kabinet gewenste, 6 miljard moeten opleveren.

Daarna gaat het verder over de Strategische Beleidsagenda die de PO-Raad voor de komende jaren aan het opstellen is. Belangrijke pijlers hiervan zijn de versterking van de professionaliteit van de scholen, de samenwerking met de omgeving, de rol en mogelijkheden van ICT binnen het onderwijs en de versterking van de kwaliteit van het bestuur. De aanwezigen kunnen zich vinden in deze pijlers, al komt vanuit de zaal wel de kanttekening dat ‘onderwijskwaliteit’ in deze rij ontbreekt. Simone Walvisch geeft hierop aan dat onderwijskwaliteit –natuurlijk- bij alle pijlers het uitgangspunt is. De PO-Raad wil met haar strategische beleidsagenda die zaken prioriteit geven, die de onderwijsbesturen zo goed mogelijk faciliteren om die onderwijskwaliteit tot stand te brengen.

Derde regiobijeenkomst

Tijdens de derde regionale bijeenkomst in Utrecht kwam uitvoerig de ontwikkelingen rondom voor- en vroegschoolse voorzieningen aanbod. Dit mede in relatie tot de strategische beleidsagenda van de PO-Raad. Simone Walvisch heeft hierop aangegeven dat de PO-Raad hier veel aan doet en recentelijk samen met de drie andere brancheorganisaties een brief aan minister Asscher heeft gestuurd. Gezamenlijk hebben wij met deze drie organisaties uitgangspunten geformuleerd en scenario’s uitgedacht voor één voorziening voor alle peuters vanaf 2,5 jaar. 

De komende weken zijn er nog twee regionale bijeenkomsten. Het bestuur van de PO-Raad presenteert de beleidsagenda in november aan de Algemene Ledenvergadering.

Data bijeenkomsten:

27 september

   Hotel Van der Valk Princeville, Breda

13:00-15:00 uur

1 oktober

   Hotel Van der Valk Assen

13:00-15:00 uur 

Ook aanwezig zijn bij een van de bijeenkomsten? Schrijf u hier in.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 24 september 2013

Nieuwscategorieën