Tweede Kamer behandelt wetsvoorstel pseudonimisering leerlinggegevens

Dit wetsvoorstel houdt in dat voor iedere leerling een uniek pseudoniem (keten iD) kan worden gemaakt op basis van het persoonsgebonden nummer (PGN). Het toepassen van een pseudoniem bevordert de privacy van leerlingen en verbetert de continuïteit wanneer een leerling van school wisselt. Per 1 augustus 2018 kan het keten iD gebruikt worden voor alle digitale leermiddelen die via Basispoort en de Entree Federatie toegang krijgen.  

Waarom pseudonimisering?
Bij het gebruik van digitale leermiddelen worden persoonsgegevens van leerlingen gebruikt en opgeslagen. Door gebruik te maken van een uniek keten iD wordt het aantal kenmerken van een leerling tot een minimum beperkt. Dit bevordert de privacy van leerlingen. De persoonsgegevens van de leerling zijn door gebruik van het keten iD niet toegankelijk en kunnen uitsluitend door geautomatiseerde (uitwisselings) processen gebruikt worden.
 

Het keten iD in de praktijk
Als een leerling met een digitaal leermiddel werkt vindt er gegevensuitwisseling plaats tussen school en leverancier. Zo wordt bijvoorbeeld de voortgang van een leerling op de servers van de leverancier opgeslagen. Om de voortgang bij de juiste leerling vast te kunnen leggen is er een identificatie nodig. In de huidige situatie kunnen dat bijvoorbeeld persoonsgegevens van de leerling zijn. Met behulp van het keten iD hoeft dat straks niet meer. Het leermiddel koppelt de voortgang van een leerling aan het keten iD in plaats van de persoonsgegevens. Het keten iD is een uniek nummer dat uit 128 tekens bestaat. Aangezien het keten iD geen persoonsgegevens bevat, wordt de herleidbaarheid van leerlingen beperkt wanneer er gegevensuitwisseling plaatsvindt tussen scholen en leveranciers van leermiddelen.  

Het keten iD wordt apart opgeslagen en is ontoegankelijk en zelfs onleesbaar voor leraren en overig onderwijspersoneel. Door het keten iD kan de hoeveelheid zichtbare persoonsgegevens tot een minimum worden beperkt. Om de voortgang van een leerling vast te kunnen leggen is combinatie tussen voornaam, eerste letter van de achternaam, groepsnaam en leerjaar voldoende. Zo beschermen we de persoonsgegevens van leerlingen en houden scholen het broodnodige inzicht in de vorderingen van de leerling.

Over het wetsvoorstel
Omdat het keten iD is gebaseerd op het PGN is wetgeving noodzakelijk. Het streven is dat het wetsvoorstel voor het eind van dit jaar door de Tweede en Eerste Kamer is aangenomen.
 
Wat betekent dit voor u?
Voor scholen geldt dat de invoering van het keten iD zo veel mogelijk op de achtergrond plaatsvindt. Wel dient het schoolbestuur een bewerkersovereenkomst te sluiten met de voorziening die het keten iD aanmaakt.
 
Voordelen voor de leerling
Het keten iD blijft gelden zolang de leerling in het primair onderwijs verblijft. Dit heeft als voordeel dat wanneer de leerling van school wisselt en de nieuwe school hetzelfde leermiddel gebruikt, de eigen leerlijn gevolgd kan blijven worden. De betrokken leveranciers van leermiddelen, leerlingenadministratie- en leerlingvolgsystemen werken aan een geruisloze invoering om eventuele overlast te beperken. Wij houden u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen.
 
Meer informatie?
Kijk op www.nummervoorziening.nl en de volgende animatie.
 
 

 
 
Laatst gewijzigd: 
dinsdag 17 oktober 2017

Nieuwscategorieën