Tweede Kamer draait enkele bezuinigingen op subsidies terug

De Tweede Kamer nam onlangs enkele moties aan die een streep halen door bezuinigingsplannen van minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs). Zij willen voor 200 miljoen euro aan subsidies schrappen of korten. De partijen gaven niet overal aan waar het geld daarvoor vandaan kan worden gehaald.

In opdracht van de Tweede Kamer moeten Bussemaker en Dekker (Onderwijs) ervoor zorgen dat in de onderwijsbegroting geld gereserveerd blijft voor godsdienst- en humanistisch vormingsonderwijs. De bewindslieden wilden hier geen geld meer voor vrijmaken. De PO-Raad stuurde in juni samen met andere onderwijsorganisaties een brief aan de Tweede Kamer waarin ze ervoor pleit de subsidie niet te schrappen.

Ouderorganisaties

Ook stemde de Kamer in met de motie om 2,1 miljoen euro overeind te houden voor Nederlands onderwijs in het buitenland. De Kamer wil daarnaast dat de regering jaarlijks een miljoen euro reserveert voor ouderorganisaties. PvdA en VVD vinden bijvoorbeeld dat er een centrale ouderorganisatie moet worden opgericht. Geld daarvoor kan volgens de partijen worden gehaald uit het budget dat is bedoeld voor de vakbonden en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.

De PO-Raad, VO-raad en MBO Raad pleitten onlangs ook voor meer aandacht voor praktisch onderzoek. De voorgestelde bezuinigingen en de ambitie op onder meer het NRO en de ambitie om te zorgen voor voldoende goede leraren staan haaks op elkaar, stelden zij in een brief.

De PO-Raad heeft steeds gezegd dat ze het betreurt dat er wordt bezuinigd. Veel organisaties zullen de pijn daarvan voelen. Tegelijkertijd was de PO-Raad opgelucht dat de bezuinigingen niet uit de lumpsum worden weggesneden omdat dat rechtstreeks ten koste zou gaan van het primaire onderwijsproces. Als de voorgestelde bezuinigingen deels worden teruggedraaid, zoals de Tweede Kamer vraagt, terwijl niet duidelijk is waar het geld daarvoor vandaan moet komen, bestaat het risico dat de lumpsum alsnog onder druk komt te staan. 

Laatst gewijzigd: 
woensdag 10 juli 2013

Trefwoorden

Nieuwscategorieën