Tweede Kamer neemt moties Passend onderwijs aan

Als het aan de Tweede Kamer ligt, moeten scholen straks verplicht hun plannen voor de ondersteuning en zorg van een individuele leerling laten goedkeuren door zijn of haar ouders. Het gaat dan om het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief. De Kamer nam gisteren een motie aan van de PvdA die het kabinet de opdracht geeft hiertoe de wet te wijzigen. De PO-Raad stelt dat ouders zo vroeg en actief mogelijk moeten worden betrokken bij de zorg van hun kind, maar vindt het niet nodig dat hiervoor de wet wordt aangepast. De huidige regels verplichten een school met de ouders over de plannen te overleggen. Die regels zijn toereikend, meent de PO-Raad.

Hoogbegaafdheid

Daarnaast vindt de Tweede Kamer dat bij de invoering van Passend onderwijs meer rekening moet worden gehouden met hoogbegaafde kinderen. De Kamer nam eveneens gisteren een motie aan die de regering verzoekt voor 1 oktober van dit jaar met een voorstel daarvoor te komen. Volgens onder meer de VVD, die de motie indiende, is er voor hoogbegaafde kinderen pas Passend onderwijs beschikbaar wanneer zij gedragsproblemen of psychische problemen hebben. Dat moet anders vindt de partij, omdat recent onderzoek uitwees dat ‘de prestaties van de beste Nederlandse leerlingen ver achterblijven bij veel andere ontwikkelde landen’. 

Inhoudelijk vindt de PO-Raad dit een voor de hand liggend voorstel. Wel zijn er nog vragen over de financiële consequenties. Wij gaan ervan uit dat die in de voorstellen van de staatssecretaris worden uitgewerkt.


Laatst gewijzigd: 
donderdag 18 april 2013

Nieuwscategorieën