Tweede Kamer: ‘Scholen goed aan de slag met sociale veiligheid’

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer staat achter het wetsvoorstel om sociale veiligheid in scholen te versterken. Dat PO-Raad en VO-raad het initiatief hebben genomen om een actieplan te maken en dit voortvarend uit te voeren, vindt de Kamer positief, zo werd duidelijk in een debat over sociale veiligheid donderdagavond in de Tweede Kamer.

De Kamer had veel vragen over welke anti-pestmethode een school mag gebruiken. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) zegde toe dat hij scholen niet gaat verplichten welke methode zij moeten gebruiken. Dit in tegenstelling tot eerdere berichten. Scholen moeten wel kunnen aantonen dat zij werk maken van een sociaal veilige omgeving en zij moeten laten zien dat de door hen gekozen aanpak ervoor zorgt dat leerlingen zich veilig voelen op school.

De Kamer had daarnaast veel vragen over monitoring van de sociale veiligheid. Ze vindt dat dit regelmatig moet gebeuren en dat de monitorgegevens beschikbaar moeten zijn voor ouders en leerlingen. De PO-Raad hecht veel waarde aan goede monitoring. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat dit niet tot onnodige extra lasten leidt voor scholen en aansluit bij wat zij al (kunnen) doen.

De staatssecretaris zegde verder toe met een jaarlijkse voortgangsrapportage te komen waarin onder meer gerapporteerd wordt over de uitvoering van het actieplan en de monitoring.

De Kamer stemt dinsdag officieel in met het wetsvoorstel. Daarna gaat het wetsvoorstel naar de Eerste Kamer.

Ondersteuning tegen radicalisering

Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Dekker kondigden verder in een brief aan de Tweede Kamer aan dat de ondersteuning voor scholen bij de aanpak van radicalisering wordt uitgebreid. Zo komen er gratis laagdrempelige trainingen voor leraren over het herkennen van jongeren die dreigen te radicaliseren en wordt er budget gereserveerd voor een landelijk interventieteam dat gemeenten en scholen kan helpen.

De PO-Raad vindt het goed dat er ondersteuning komt voor scholen die daar behoefte aan hebben en deelt de constatering van de bewindspersonen dan een uniforme landelijk opgelegde aanpak niet wenselijk is. Ook is het goed dat er ingezet wordt op preventieve activiteiten, die onderdeel vormen van een brede aanpak van de sociale veiligheid op school.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 24 maart 2015

Nieuwscategorieën