Tweede Kamer wil afbouw BAPO

De Tweede Kamer heeft op 28 april de motie-Elias aangenomen. In de motie dringt VVD-Kamerlid Elias aan op afbouw van de BAPO-regeling.

De inhoudelijke overwegingen van de Tweede Kamer komen in hoge mate overeen met die van de PO-Raad om de afbouw van de BAPO-regeling op te nemen in haar inzetbrief voor de CAO-onderhandelingen. De PO-Raad ziet meer in besteding van deze arbeidsvoorwaardelijke middelen in levensfasebewust personeelsbeleid dat gericht is op medewerkers in alle leeftijden en dat is gericht op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Helaas hebben de CAO-onderhandelingen niet geresulteerd in een CAO-akkoord.

De PO-Raad reageert ook instemmend op het procedurele karakter van de motie. De BAPO-regeling is onderdeel van de onderwijs-CAO’s. Het is dan ook aan sociale partners om over dit onderwerp afspraken te maken.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 13 december 2011

Nieuwscategorieën