Tweede Kamer wil dat scholen zélf gaan over schoolgebouwen

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat scholen die dat willen en kunnen zelf – geoormerkt - beschikking krijgen over de huisvestingsmiddelen. Een motie met deze strekking, ingediend door Beertema van de PVV, werd op 22 november gesteund door het CDA, dat hier al jaren voor pleit. De VVD, de Christenunie, D66 en de SGP steunden de motie ook.

De PO-Raad pleit al langer voor deze aanpassing in de systematiek van de onderwijshuisvesting, omdat wij denken dat daarmee de kwaliteit van de schoolgebouwen structureel verbetert.

Zie ook: ‘Zorgen bij 2e kamer over kwaliteit van de onderwijshuisvesting’

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Nieuwscategorieën