Tweede Kamer wil één cao voor onderwijsbestuurders en leerkrachten, conciërges en schoolleiders

Vorig jaar is voor het eerst een aparte cao voor bestuurders in het PO tot stand gekomen. Eerder gebeurde dat al voor bestuurders in het VO. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vond dat een heel goede ontwikkeling en werd daarin gesteund door een grote meerderheid in de Tweede Kamer.

De Kamer heeft nu een motie aangenomen waarin wordt gepleit voor het onderbrengen van de bestuurders in de reguliere cao, die voor al het personeel in de sector geldt. Dus niet langer een aparte cao voor bestuurders. Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) heeft de motie ontraden en vindt hem onuitvoerbaar.

Begin dit jaar ontstond ophef over de cao voor bestuurders in het voortgezet onderwijs. Zij zouden er meer op vooruit gaan dan leerkrachten. Deze berichtgeving was niet correct. Ook die bestuurders staan al geruime tijd op de nullijn, net als het andere onderwijspersoneel. 

Wat de minister met de motie gaat doen, is dus nog niet bekend. de PO-Raad onderzoekt de gevolgen van deze motie.

Van een andere motie waarin de minister wordt gevraagd vast te leggen dat beloningen van onderwijsbestuurders gekoppeld worden aan de salarisstijging van het overige onderwijspersoneel, heeft de minister aangegeven die te zullen uitvoeren.

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 21 maart 2014

Nieuwscategorieën