Tweede Kamer wil meer duidelijkheid over plannen krimp; PO-Raad houdt vinger aan de pols

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) moet met maatregelen komen om afgestudeerde leerkrachten in krimpregio’s te behouden. De Tweede Kamer nam hiertoe onlangs een motie aan. ChristenUnie en PvdA hadden die motie ingediend omdat jonge leerkrachten in deze regio’s niet of nauwelijks werk vinden. Ze trekken weg naar andere gebieden of stappen uit het onderwijs. De Tweede Kamer verwacht daardoor over een aantal jaren juist in diezelfde krimpregio’s een nijpend tekort aan deze leraren.

De PO-Raad onderschrijft het doel van de motie maar vindt het nog te onduidelijk hoe het plan wordt opgepakt en gefinancierd. De PO-Raad zal in gesprek gaan met het ministerie van OCW en met de indieners over de uitwerking van de motie.

Regionale oplossingen

De Tweede Kamer gaf Dekker daarnaast de opdracht om de consequenties te onderzoeken van de voorgenomen krimpmaatregelen voor scholen voor bijzonder onderwijs, zoals onder andere gereformeerde en montessori-scholen.

Dat gebeurde op verzoek van de christelijke partijen CDA, ChristenUnie en SGP. Zij willen dat daarbij ook wordt gekeken naar de positie van bovenregionaal georganiseerde schoolbesturen. Dit verzoek ligt in dezelfde lijn als de regionale oplossingen en de nadruk op maatwerk waar de PO-Raad zich hard voor heeft gemaakt.

Bekostiging

PvdA en VVD verzochten Dekker per motie duidelijker en meer concreet uit te werken hoe kleine scholen volgens de ‘krimpplannen’ worden bekostigd. Zij vinden onder meer dat de  onderwijskwaliteit bij het uitwerken van de plannen voorop moet staan. Verder mogen de bekostiging en denominaties samenwerking van scholen niet belemmeren.

De staatssecretaris had eerder al in het voorafgaande debat aangegeven de details over de bekostiging na de zomer uit te werken en aan de Tweede Kamer toe te sturen. De PO-Raad wordt daarbij betrokken.

Gewijzigde motie

De aangenomen motie over het behoud van jonge leerkrachten in krimpregio's is overigens een andere versie dan het origineel. Deze luidt nu: De Kamer verzoekt de regering met maatregelen te komen die er toe leiden dat talentvolle afgestudeerde leerkrachten basisonderwijs voor het onderwijs kunnen worden behouden, maar koppelt de financiering hiervan niet aan het ‘lerarenbudget’. Bovenstaand bericht is hierop aangepast

Laatst gewijzigd: 
woensdag 10 juli 2013

Nieuwscategorieën