Tweede Kamer wil overheveling buitenonderhoud per 1 januari 2015

Schoolbesturen worden vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het buitenonderhoud van hun schoolgebouwen. Een meerderheid van de Tweede Kamer schaart zich achter het wetsvoorstel om die verantwoordelijkheid over te hevelen van gemeenten naar de besturen. Dat werd woensdagavond 12 februari duidelijk tijdens een debat in de Tweede Kamer over onderwijshuisvesting.

De PO-Raad pleit er al tijden voor schoolbesturen verantwoordelijk te maken voor het buitenonderhoud. Ze is tevreden met de 158 miljoen euro die daarvoor beschikbaar komt en de overgangsregeling die wordt ingesteld. Daarmee wordt voorkomen dat schoolbesturen opeens voor flinke uitgaven komen te staan.

Renovatie schoolgebouwen

In het debat riep de Tweede Kamer de PO-Raad en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) verder op samen richtlijnen op te stellen voor renovatie van schoolgebouwen. VVD en PvdA zetten die oproep kracht bij door daartoe een motie in te dienen. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) zegde toe zijn best te doen die samenwerking tussen beide organisaties te bespoedigen.

Dekker vindt het niet nodig om renovatie in de wet te regelen. Hij vindt dat de PO-Raad en VNG daar samen afspraken over moeten maken. Mocht dat niet lukken, zo beloofde hij, overweegt hij een regeling in te stellen waardoor die richtlijnen er alsnog komen.

Renovatie is nu niet geregeld in de wet. Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, hield onlangs tijdens een rondetafelgesprek een pleidooi om dat alsnog te regelen, zodat scholen en gemeenten beter kunnen voorzien in goede schoolgebouwen. Dat is nodig omdat de kwaliteit van veel schoolgebouwen nu ondermaats is en er met alleen nieuwbouw en vervangende nieuwbouw niet voldoende goede schoolgebouwen bijkomen om dat probleem op te lossen. De PO-Raad gaat hierover graag met de VNG in gesprek.

Doordecentralisatie

Dekker gaat daarnaast onderzoeken onder welke voorwaarden volledige doorcentralisatie van onderwijshuisvesting kan plaatsvinden, zo beloofde hij de Kamer. Nu bepaalt de gemeente of zij verantwoordelijkheid neemt over de nieuwbouw of vervangende nieuwbouw van schoolgebouwen of dat ze deze doorschuift naar een schoolbestuur. De PO-Raad pleit er al langer voor om besturen die het aankunnen het recht te geven op meer verantwoordelijkheid. Ook een meerderheid van de Tweede Kamer lijkt daar voorstander van te zijn.

Dekker ziet daar echter een risico in. Hij denkt dat in de praktijk alleen die schoolbesturen die hun huisvesting op orde hebben, zullen kiezen voor volledige doordecentralisatie. Gemeenten blijven dan verantwoordelijk voor scholen die hun zaken niet goed geregeld hebben. Je verzwakt daarmee de positie van gemeenten om tot een integraal huisvestingsplan te komen, aldus Dekker. Hij wil daarom eerst een onderzoek doen.

Investeringsverbod

Ook komt er meer duidelijkheid over het investeringsverbod, gaf Dekker aan. Het investeringsverbod ziet erop toe dat onderwijsgeld niet wordt uitgegeven aan huisvesting waar gemeenten voor verantwoordelijk zijn, zoals nieuwbouw. Maar op die regel wordt verschillend toegezien waardoor voor scholen en hun besturen niet helder is wat wel en niet mag.

Het ziet ernaar uit dat schoolbesturen in de toekomst onder bepaalde randvoorwaarden mogen investeren in de eigen huisvesting. Het bedrag dat wordt geïnvesteerd moet dan ‘redelijk ‘ zijn en binnen een ‘redelijke tijd’ worden terugverdiend.

De Tweede Kamer stemt dinsdag 18 februari over de ingediende motie en over het wetsvoorstel.

 

Laatst gewijzigd: 
maandag 17 maart 2014

Nieuwscategorieën