Tweede monitor voorbereiding passend onderwijs van start

Op 6 mei start de tweede meting van de monitor voorbereiding Passend onderwijs. Met deze monitor willen we in kaart brengen in welke mate schoolleiders, leraren en ouders geïnformeerd zijn over en betrokken zijn bij de voorbereiding van Passend onderwijs. De PO-Raad vindt het van belang dat er weer een goede respons is zodat een goed beeld ontstaat over wat er is gebeurd tussen de eerste en de tweede meting. Wij vragen u dan ook om uw schoolleiders en teams te informeren over de tweede meting van de monitor.

In februari heeft de eerste meting plaats gevonden. Daaruit bleek dat ruim 8 op de 10 ouders behoefte heeft aan meer informatie over Passend onderwijs en de meerderheid van de leraren vond dat de school en zijzelf nog niet voldoende zijn voorbereid. De PO-Raad verwacht dat, gezien de acties bij scholen en samenwerkingsverbanden, uit de komende meting zal blijken dat ouders, leraren en overig personeel beter zijn geïnformeerd en voorbereid. Het blijft echter lastig om als ouder te weten of je voldoende weet over een grote verandering rond jouw kind. Voor leraren is het ook ingewikkeld om vast te stellen of je op alle mogelijke veranderingen bent voorbereid.

De monitor is een initiatief van de PO-Raad, VO-raad, OCW, AVS, ouder- en vakorganisaties. Aan de hand van de resultaten, die medio juni beschikbaar zijn, kunnen samenwerkingsverbanden nadere acties ondernemen om de invoering van Passend onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen. Die invoering ligt nog steeds op koers. De samenwerkingsverbanden hebben de afgelopen periode hun ondersteuningsplannen vastgesteld en naar de Inspectie van het Onderwijs gestuurd.

Sinds het begin van dit schooljaar voert de inspectie simulatieonderzoeken bij alle samenwerkingsverbanden uit. Bij het simulatieonderzoek bootst de inspectie een kwaliteitsonderzoek na. Het doel is enerzijds de kwaliteitsontwikkeling van de samenwerkingsverbanden te stimuleren. Anderzijds doet de inspectie met de onderzoeken ervaring op met het toezicht op de samenwerkingsverbanden. Ze kijkt daarbij zowel inhoudelijk naar het ondersteuningsplan als procedureel naar bijvoorbeeld de inspraak door de ondersteuningsplanraad.

Laatst gewijzigd: 
woensdag 30 april 2014

Nieuwscategorieën