Twijfel aan kabinetsplannen voor voorschoolse voorzieningen groeit. Partijen willen advies van SER

De geesten worden langzaamaan rijp voor het moderniseren van het stelsel van kinderopvang, peuterwerk en onderwijs. Hoewel het kabinet niets wil weten van één basisvoorziening voor alle kinderen, bepaalt de Tweede Kamer dinsdag of ze de Sociaal Economische Raad (SER) een advies laat uitbrengen over hoe voorzieningen voor jonge kinderen het beste kunnen worden ingericht en wat de sociaaleconomische effecten daarvan zijn. D66, SP, GroenLinks en ook regeringspartij PvdA dienden hierover een motie in.

De motie sluit aan bij het pleidooi van de PO-Raad. Zij pleit met de MOgroep en Brancheorganisatie Kinderopvang al tijden voor een basisvoorziening voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vindt dat er een dergelijke voorziening moet komen. Door kinderopvang, gemeenten, peuterwerk en onderwijs op die manier in een doorgaande lijn op elkaar af te stemmen, kunnen jonge kinderen zich optimaal ontwikkelen, stellen de organisaties.

Het huidige aanbod is daarvoor te versnipperd, vinden zij. De plannen van het kabinet om voorschoolse voorzieningen te harmoniseren, bieden onvoldoende oplossing voor die versnippering. Ook profiteren niet alle kinderen maar slechts een deel van hen van de plannen.

Met de motie de SER een advies te laten geven, trekken ook D66, PvdA, SP en GroenLinks de kabinetsplannen in twijfel. De SER adviseerde in 2011 de overheid dagarrangementen te stimuleren en faciliteren voor onderwijs en opvang. De partijen vinden het tijd voor een vervolgadvies omdat sinds die tijd ‘voortschrijdend wetenschappelijk inzicht heeft plaatsgevonden over de ontwikkeling van jonge kinderen’ en ‘kinderopvang in steeds meer landen om ons heen, niet alleen een arbeidsmarktinstrument is, maar ook een ontwikkelfunctie dient’. 

Ontwikkelrecht

In lijn met het pleidooi van de PO-Raad dienden SP, D66 en GL daarnaast een motie in die de regering opdracht geeft 'een integraal ontwikkelrecht met een sterke pedagogische ontwikkelfunctie voor alle kinderen, ongeacht of ouders werken, als stip op de horizon te nemen en als eindscenario bij de ontwikkeling van beleid te hanteren. Deze motie is echter ontraden.

Laatst gewijzigd: 
woensdag 28 januari 2015

Nieuwscategorieën