Uitbreiding kerndoelen met seksualiteit en seksuele diversiteit

Scholen moeten per 1 december 2012 verplicht aandacht besteden aan seksualiteit en seksuele diversiteit. Demissionair minister Van Bijsterveldt kondigde de aanpassing van de kerndoelen – die nog wel door de Tweede en Eerste Kamer moet – op 5 oktober jl. aan in een brief.

Uit onderzoek blijkt dat lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender leerlingen (lhbt-leerlingen) zich in vergelijking met medeleerlingen vaker onveilig voelen en meer worden gepest. Scholen vinden het soms moeilijk om hier goed mee om te gaan.
Van Bijsterveldt kondigt nu een wijziging van de kerndoelen aan, waarbij scholen verplicht meer aandacht moeten besteden aan 'respectvol omgaan met seksuele diversiteit'. De PO-Raad pleit, zeker voor het primair onderwijs, voor inbedding binnen de bredere context van respectvol leren omgaan met elkaar en het voorkomen van discriminatie. Ook de Raad van State stelt zich in haar advies op dit standpunt.

Pilots: handvatten voor invullen kerndoelen

Scholen besteden ook uit zichzelf al aandacht aan seksualiteit b.v. middels deelname aan "De week van de lentekriebels", een nationale projectweek in het basisonderwijs waarin een hele week relationele en seksuele vorming gegeven wordt in groep 1 t/m 8. Toch zoeken scholen vaak nog goede handvatten en concrete aanpakken waar leerkrachten mee aan de slag kunnen. De PO-Raad werkt daarom mee aan een tweejarige pilot van het ministerie, waarbij 140 scholen uit het PO, speciaal onderwijs en VO via experimenten zelf invulling geven aan de nieuwe kerndoelen. De geselecteerde scholen worden ondersteund door b.v. het COC of de GGD bij het vormgeven van lessen in omgangsvormen, ouderbetrokkenheid en voorlichting. Deelnemende scholen wisselen tijdens de pilot kennis en ervaringen uit over geschikte aanpakken. Daarnaast meet een onderzoeksbureau de effecten van de projecten. Vanaf volgend schooljaar kunnen de opbrengsten van het eerste pilotjaar door alle scholen worden benut.

Laatst gewijzigd: 
maandag 15 oktober 2012

Nieuwscategorieën