Uitbreiding scholenopdekaart.nl maakt vollediger beeld van scholen mogelijk

Het aantal onderwerpen dat scholen kunnen tonen op de website scholenopdekaart.nl is deze week uitgebreid. Zoals bij de start van het project al werd aangegeven, is de website in ontwikkeling en wordt het aantal indicatoren geleidelijk uitgebreid. De huidige uitbreiding betreft met name gegevens die niet centraal beschikbaar zijn, maar door scholen zelf worden aangeleverd. Hiermee bewijst de website haar meerwaarde ten opzichte van vergelijkingssites die alleen de beschikking hebben over de algemeen beschikbare gegevens die landelijk verzameld worden.

Ook zal een aantal van de reeds gepubliceerde gegevens worden geüpdate, omdat er gegevens over een nieuw jaar beschikbaar zijn. Deze nieuwe jaargegevens worden in mei openbaar gemaakt. Vanaf nu kunnen scholen de gegevens al wel inzien en indien zij dat willen verduidelijken of van commentaar voorzien. Ook kunnen de scholen er voor kiezen de gegevens al vast te publiceren en daarmee zichtbaar te maken voor bijvoorbeeld ouders en andere geïnteresseerden. Voor de nieuwe onderwerpen, waarvoor scholen zelf de gegevens aanleveren, geldt dat scholen zelf bepalen scholen wanneer deze online gaan. 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 1 april 2014

Trefwoorden

Nieuwscategorieën