Uitbreiding taal/lees- en rekenverbetertrajecten voor zwakke scholen

Sinds oktober 2009 is er ruimte om het aantal scholen dat kan deelnemen aan de verbetertrajecten uit te breiden. Het gaat hierbij om taal- en rekenzwakke scholen die nog niet meedoen aan de verbetertrajecten van Projectbureau Kwaliteit.

In eerste instantie richt het projectbureau zich bij de selectie van deze scholen op de regio’s en onderwijsrichtingen waar door de inspectie relatief veel scholen als taal- of rekenzwak zijn aangeduid. Daarmee worden aanmeldingen en deelname van alle overige scholen niet uitgesloten, mits voldaan wordt aan de hieronder nader beschreven criteria en voorwaarden.

Klik hier voor meer informatie en aanmelding >>

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Nieuwscategorieën