Uitgelicht Studiemiddag DGO goed ontvangen, binnenkort ook ‘Kenniskring P&O’

Op verzoek van de leden organiseerde de PO-Raad woensdag 2 november jl. een studiemiddag over Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO). Op veel scholen dreigt personeel ontslagen te moeten worden vanwege krimp, de bezuiniging op Passend onderwijs en andere ‘sluipende’ bezuinigingen. Bij veel schoolbesturen wordt daarom momenteel DGO gevoerd over sociaal plannen. Dat deze problematiek breed leeft blijkt wel uit de hoge opkomst voor de Studiemiddag. Er waren ruim 50 schoolbestuurders, algemeen directeuren en P&O-adviseurs aanwezig, zowel uit het regulier als speciaal onderwijs.

De bijeenkomst werd als nuttig en geslaagd ervaren en er werd ook onderling veel kennis en ervaring gedeeld die bij het voeren van DGO van pas komt. “Het is goed dat wij als schoolbesturen van elkaar weten wat er in het DGO speelt. Zo kunnen we ons voordeel doen met oplossingen die aan andere DGO-tafels zijn gevonden voor vaak vergelijkbare problematiek.” Aldus één van de deelnemers.

Met het door de PO-Raad ingerichte expertisepunt DGO stimuleert en faciliteert de PO-Raad de kennisdeling tussen schoolbesturen; samen sta je sterker. Daarnaast voedt informatie vanuit DGO ook het sectorale overleg over de CAO PO.

Tijdens de studiedag is nogmaals de oproep gedaan om verslagen van DGO en (concept) sociale plannen naar het expertisepunt bij de PO-Raad (infodgo@poraad.nl) te sturen, opdat ervaringen en oplossingen nog beter gedeeld kunnen worden.

Op verzoek van de leden gaat de PO-Raad de mogelijkheid na om een model sociaal plan te ontwikkelen, dat inzichtelijk maakt welke opties mogelijk zijn en door schoolbesturen kunnen worden ingebracht in de onderhandelingen. Ook start de PO-Raad met een Kenniskring P&O. Tijdens de studiedag bleek dat hiervoor veel belangstelling is. Binnenkort krijgt u een uitnodiging voor een eerste bijeenkomst.

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Nieuwscategorieën