Uitnodiging bijeenkomst CAO PO 2010

Voorafgaand aan de CAO-onderhandelingen gaat de PO-Raad in gesprek met de leden over de belangrijkste thema’s voor de nieuwe CAO-PO 2010. Hiervoor nodigen wij alle schoolbesturen van harte uit. De bijeenkomst vindt plaats in Zwolle.

Voor de PO-Raad zijn de belangrijkste thema’s: levensfasebewust personeelsbeleid, professionalisering, functiemix en de (rechts)positie van directeuren in de CAO.

In de agenda maken wij ook ruimte om u te informeren over de campagne “Ieder kind telt – Wees wijs en investeer in goed onderwijs”.

De gesprekken zullen we voeren aan de hand van de door het bestuur van de PO-Raad vastgestelde arbeidsvoorwaardennota. Deelnemers aan de gesprekken zullen vooraf de arbeidsvoorwaardennota ontvangen.

Naar het aanmeldingsformulier >>
Uitnodigingsbrief vakcentrales >>

 

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Trefwoorden

Nieuwscategorieën