Uitstel uiterste datum regeling binnenklimaat

De uiterste datum waarop scholen en gemeenten de regeling “Regeling aanvullende bekostiging energiebesparing/binnenmilieu 2009/2010” mogen uitvoeren is uitgesteld tot september 2011, zo hebben we vernomen van het ministerie van OCW.

De beschikbare – toegekende – bedragen dienden op grond van de regeling uiterlijk eind 2010 te zijn uitgegeven. Doordat de regeling in de praktijk redelijk complex in de uitvoering bleek te zijn, bracht dat veel schoolbesturen en gemeentebesturen in de problemen. Vertraagde eba-adviezen, noodzakelijk overleg en besluitvormingstrajecten bij gemeenten en besturen, aanbestedingsvoorschriften en gebrek aan uitvoeringscapaciteit betekende dat in veel gevallen niet voor de zomervakantie kon worden begonnen met de uitvoering. Niet alleen de PO-Raad, maar ook de VNG heeft veel signalen gekregen dat het niet lukte om in het korte uitvoeringstijd die beschikbaar was de voorzieningen ook daadwerkelijk te treffen. Het gevolg zou dan ook zijn dat per 1 januari 2011 veel trajecten niet zouden zijn afgerond, waardoor al verkregen subsidies zouden moeten worden teruggestort. Wij hebben hierover op verschillende momenten met OCW gesproken.

Met het nu verkregen uitstel zullen veel schoolbesturen geholpen zijn. De regeling moet nog wel formeel nog worden gewijzigd en daarna worden gepubliceerd.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën