Uitwerking conciërgeregeling in strijd met eerdere toezeggingen

De PO-Raad vraagt in een brief aan de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer er bij de minster op aan te dringen om de korting op de conciërgeregeling ongedaan te maken en de afspraken uit het convenant LeerKracht na te leven.

De conciërgeregeling is verlengd, maar in de praktijk brengt de aanpassing die met de verlenging is doorgevoerd een forse bezuiniging met zich mee. Schoolbesturen die op basis van deze regeling conciërges in dienst hebben genomen krijgen hierdoor forse financiële tegenvallers te verwerken. De bezuiniging is overigens ook in strijd met toezeggingen die zijn gedaan.

Lees hier de brief aan de Tweede Kamer

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Trefwoorden

Nieuwscategorieën