Universiteiten: 'Meer academisch geschoolde leraren voor de klas’

Universiteiten gaan onderzoeken welke rol zij kunnen spelen bij het vergroten van het aantal academisch geschoolde basisschoolleraren. Zij willen onder meer samen met de PO-Raad de mogelijkheden verkennen voor het opzetten van een universitaire lerarenopleiding voor het basisonderwijs. Begin 2014 moet een analyse klaar zijn waaruit duidelijk wordt of er naast de al bestaande academische Pabo behoefte is aan zo’n opleiding.

Dat is een van de plannen uit het Actieplan Lerarenagenda Nederlandse Universiteiten van de Vereniging van Nederlandse Universiteiten (VSNU). De universiteiten willen de komende vijf tot zeven jaar voor zowel het basis- als voortgezet onderwijs meer en beter gekwalificeerde academische leraren opleiden. Daarnaast willen ze de kwaliteit van de lerarenopleiding en lerarenopleiders vergroten en eraan bijdragen dat onderwijsonderzoek beter kan worden benut voor de dagelijks onderwijspraktijk. De universiteiten willen zo invulling geven aan hun maatschappelijke taak om het onderwijs verder te verbeteren.

Scholing op maat

De universiteiten willen ook scholing op maat aanbieden voor leraren en schoolleiders en hen zo helpen zich verder te professionaliseren. Omdat de eisen aan leraren steeds veranderen als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen, moeten de onderwijssectoren zelf ‘beter in positie worden gebracht’ om invloed uit te oefenen op de inhoud van de leraren opleidingen, zo schrijft de VSNU verder in het plan.

Het actieplan wordt donderdag officieel gepresenteerd. Simone Walvisch, vicevoorzitter van de PO-Raad, is daarbij aanwezig. 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 14 november 2013

Nieuwscategorieën