Update: Internetconsultatie afschaffing fusietoets is geopend

Met het wetsvoorstel Afschaffing van de fusietoets in het funderend onderwijs wil minister Slob de ruimte geven aan schoolbesturen om waar nodig met elkaar samen te werken om het onderwijsaanbod toekomstbestendig te maken. De internetconsultatie over het wetsvoorstel is inmiddels gesloten.

De PO-Raad riep haar leden op te reageren op de internetconsultatie. Dat kon tot en met 6 augustus 2018. De PO-Raad is blij met het voornemen om de fusietoets af te schaffen. De sectororganisatie heeft hier jarenlang voor gepleit. In een reactie op de internetconsultatie benadrukt de PO-Raad dat de fusietoets in het primair onderwijs 'geen toegevoegde waarde heeft en eerder een belemmering vormt voor de onderwijskwaliteit, een goede spreiding en het behoud van de diversiteit. Zeker is dat het geval in gebieden met dalende leerlingenaantallen waar een scholenfusie of een bestuurlijke fusie noodzakelijk is om de problemen vroegtijdig te kunnen opvangen. Het tijdig en adequaat reageren op krimpscenario’s wordt door de fusietoets echter vaak vertraagd of bemoeilijkt.'

Laatst gewijzigd: 
maandag 20 januari 2020

Nieuwscategorieën