Update - Meer mannen voor de klas? Vraag subsidie aan

Schoolbesturen die meer mannen voor de klas willen, kunnen gebruik maken van een subsidieregeling van het Arbeidsmarktplatform PO (CAOP), een platform van de PO-Raad en de werknemersorganisaties. 

Het platform stelt in totaal 350.000 euro beschikbaar om scholen te stimuleren en te ondersteunen bij het aanstellen van zij-instromende mannen die leraar willen worden in het primair onderwijs. Het gaat om zevenduizend euro per man. Het CAOP hoopt met de subsidie een 'verdere feminisering van het primair onderwijs te voorkomen'. Meer mannen voor de klas zorgt voor een verrijking van het onderwijs en een betere balans in onderwijsteams, stelt het CAOP. Ook zijn mannelijke leraren een rolmodel voor jongens.

Schoolbesturen kunnen daarnaast ook een zij-instroomsubsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aanvragen. In totaal kunnen besturen zo 27.000 euro subsidie krijgen.

Bij het CAOP hebben inmiddels 55 kandidaten zich aangemeld als zogenoemde ‘hij-instromer’. 

Wie voor de subsidieregeling in aanmerking wil komen, moet zijn aanvraag uiterlijk 1 juli bij het CAOP hebben ingediend. De subsidie van het ministerie van OCW kan het hele jaar door worden aangevraagd.

Meer weten? Kijk hier.  

Laatst gewijzigd: 
woensdag 8 mei 2013

Nieuwscategorieën