Update Toetsingskader financiële positie

Het model Toetsingskader financiële positie ondersteunt schoolbesturen bij het evalueren en verantwoorden van hun financiële positie. Na invullen van de opgevraagde gegevens over 2012 e.v. geeft het zicht op het verloop van enkele relevante financiële cijfers en kengetallen van de onderwijsinstelling in het PO. Ook laat het model zien in hoeverre een schoolbestuur nog financiële ruimte heeft, die ingezet kan worden voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Deze inzichten kunnen aanleiding geven tot een nadere verantwoording in het jaarverslag.

In de verbeterde tool zijn de jaarcijfers 2011 van de sector PO verwerkt en heeft onder andere het meerjarenperspectief een meer prominente rol gekregen.

Ter ondersteuning van schoolbesturen bij het verantwoorden van de financiën, heeft de PO-Raad onlangs ook de brochure Kapitaal en vermogen aan het werk uitgebracht. In deze brochure leest u hoe schoolbesturen hun financiële positie integraler kunnen beoordelen en hoe u de verantwoording van het financieel beleid inhoud kunt geven. Eén en ander sluit aan bij het gewijzigde model Toetsingskader verantwoording financiële positie. 

Neem voor meer informatie contact op met Reinier Goedhart:
r.goedhart@poraad.nl.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 7 maart 2013

Nieuwscategorieën